- دوشنبه 2 ارديبهشت 1398

  فهرست نمایشگاههای مهم مرکز نمایشگاه باکو اکسپو جمهوری آذربایجان

  فهرست نمایشگاههای مهم مرکز نمایشگاه باکو اکسپو جمهوری آذربایجان


  🔺 نمایشگاه گردشگری و هتلداری 15 تا 17 فروردین 1398
  🔺 نمایشگاه کشاورزی و مواد غذایی و بسته بندی 25 تا 27 اردیبهشت 1398
  🔺 نمایشگاه نفت ، گازو انرژی 8تا 10 خرداد
  🔺نمایشگاه حمل و نقل 21 تا 23 خرداد 1398
  🔺نمایشگاه هدایا ، تبلیغات و چاپ 28 تا 30 شهریور 1398
  🔺 نمایشگاه ساختمان، تاسیسات و مبلمان 30مهر تا 2 آبان

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

  اتاق بازرگانی سمنان

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

  اتاق بازرگانی سمنان

  اتاق بازرگانی سمنان

  فرم تماس

  بدون عنوان

  تماس با ما

  سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

  کدپستی : 3519743515

  تلفن :6 الی 33464002-023

  نمابر : 33464500-023

  info[at]seccima.ir