- شنبه 3 فروردين 1398

  ثبت نام دوره آموزشی

  نام دوره
  ورودی نامعتبر است

  نام*
  وارد نمودن نام الزامی می باشد.

  نام خانوادگی*
  وارد نمودن نام خانودگی الزامی می باشد.

  نام پدر*
  ورودی نامعتبر است

  تاریخ تولد*
  ورودی نامعتبر است

  محل تولد*

  شماره شناسنامه*
  ورودی نامعتبر است

  کد ملی*
  ورودی نامعتبر است

  نام تشکل/شرکت/انجمن
  ورودی نامعتبر است

  ایمیل
  ورودی نامعتبر است

  عضو اتاق*
  ورودی نامعتبر است

  شماره عضویت/کارت بازرگانی*
  ورودی نامعتبر است

  شماره حساب 0104687482004 بانک ملی
  شماره حساب 22051112411071 بانک توسعه تعاون
  شماره کارت 5029081016290294

  شماره فیش واریزی*
  نامعتبر می باشد.

  تاریخ فیش واریزی*
  ورودی نامعتبر است

  شماره موبایل*
  ورودی نامعتبر است

  کد امنیتی*
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر است

    

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

  اتاق بازرگانی سمنان

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

  اتاق بازرگانی سمنان

  اتاق بازرگانی سمنان

  فرم تماس

  فرم تماس

  نام*
  وارد نمودن نام الزامی می باشد.

  ایمیل*
  ورودی نامعتبر است

  پیام*
  ورودی نامعتبر است

  کپچا*
  کپچا
  ورودی نامعتبر است

  تماس با ما

  سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

  کدپستی : 3519743515

  تلفن :6 الی 33464002-023

  نمابر : 33464500-023

  info[at]seccima.ir