اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

13 بهمن 1401

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در استان سمنان

اطلاعات تکميلي

رئیس: علي اصغر جمعه اي
دبیر: مهدي ابوالخيريان
تلفن: 023-33464002
فكس: 023-33464500
آدرس: سمنان- بلوار 15 خـــرداد
اعضاء هیات رئیسه: علي اصغر جمعه اي، جلال الدين صالحيان، مرتضي دانایی، احمد عجم حسني، علی معماریان، رحمت ا… رضايي نژاد، محمدرضا نصیری