اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

توسعه زیر ساخت برق شهرک های،صنعتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان صبح امروز جمعه ای رئیس اتاق نشست مشترکی با صباغ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای،برگزار نمود
در این نشست توسعه زیر ساخت برق شهرک های،صنعتی مورد بررسی قرار گرفت