اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

10 مرداد 1401

توسعه زیر ساخت برق شهرک های،صنعتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان صبح امروز جمعه ای رئیس اتاق نشست مشترکی با صباغ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای،برگزار نمود
در این نشست توسعه زیر ساخت برق شهرک های،صنعتی مورد بررسی قرار گرفت