اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • فراخوان بیست و سومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز سال 1399-1400

فراخوان بیست و سومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز سال 1399-1400

فراخوان بیست و سومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز سال 1399-1400
◽️طی اطلاع معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست فراخوان بیست و سومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی سبز سال – در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور به آدرس
https://iranemp.ir
در دسترس می باشد واحدهای متقاضی تا تاریخ 30 اذر 1400 فرصت ثبت نام دارند