اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

آمادگی شرکت راهیان دریای سعادت جهت حمل و نقل دریایی

طی اطلاع سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی شرکت راهیان دریای سعادت جهت حمل و نقل دریایی
اطلاعات بیشتر