اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

جلسه کارشناسی شورا با محوریت رمز ارزها

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بحث و بررسی در خصوص عدم امکان صدور پروانه بهره برداری در حوزه استخراج رمز ارز