اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

آمادگی همکاری شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت

طی اطلاع سازمان توسعه تجارت ایران شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت در ارائه خدمات و سرئیس های متنوع در صنعت حمل و نقل د ر زمینه های دریایی و زمینی
اطلاعات بیشتر