اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • پمفلت” رنگ رویه نیمه براق تزئینی بر پایه رزین آلکید مطابق با استاندارد ملی شماره 5475

پمفلت” رنگ رویه نیمه براق تزئینی بر پایه رزین آلکید مطابق با استاندارد ملی شماره 5475

پمفلت” رنگ رویه نیمه براق تزئینی بر پایه رزین آلکید مطابق با استاندارد ملی شماره 5475
اطلاعات بیشتر