اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

2 آذر 1401

اعلام نیاز اشتغال اتباع خارجی (افغانستانی)

اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان به استحضار میرساند بنا بر اطلاع اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان نیاز سنجی مشاغلی که نیاز به فعالیت اتباع خارجی ( افغانستانی) می باشد در دست اقدام می باشد
خواهشمند است فهرست مشاغل مورد نیاز پیشنهادی آن مجموعه جهت تامین نیروی انسانی(اتباع افغانستانی) برای صاحبان مشاغل مرتبط را به تفکیک شهرستان در فایل اکسل پیوست تکمیل نموده و حداکثر تا پایان آذر ماه به آدرس ایمیل info@seccima.ir اعلام نمائید
اطلاعات بیشتر
فایل اکسل