اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

نشست تجاری هیات عراقی (استان کرکوک ) 16 آذر 1400

طی اطلاع معاونت امور بین الملل اتاق ایران رئیس اتاق کرکوک در راس هیاتی از مسئولان اتاق و تعدادی از بازرگانان استان کرکوک ( طبق لیست ) نشست تجاری در محل اتاق ایران برگزار می نمایند
علاقمندان می توانند مراتب را تا پایان وقت اداری فردا به به روابط عمومی اتاق سمنان بشماره تلفن 02331651205 اعلام نمایند
لیست پیوست
مهمانان کرکوک1