اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 مرداد 1401

اعلام نظر نحوه عمل به بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید

#اعلام_نظر
اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان خواهشمند است نقطه نظرات خود تا مورخ 20 آذر به نمابر 02333464500 و آدرس ایمیل info@seccima.ir اعلام بفرمائید