اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آبان 1401

ایجاد اولین مرکز تجاری هیبریدی ایران در خارج از کشور

ایجاد اولین مرکز تجاری هیبریدی ایران در خارج از کشور
◽️جهت معرفی محصولات و خدمات 1000 برند ایرانی در کشورهای عربی بویژه امارت متحده عربی و شمال آفریقآ
اطلاعات بیشتر