اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مواد خوراکی

اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور  منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو جهت استحضار فعالین محترم اقتصادی
اطلاعات بیشتر