اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

7 آذر 1401

ثبت اطلاعات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی به چین

بنابه اطلاع واصله از سازمان توسعه تجارت ایران به آگاهی میرساند شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی و غذایی به کشور چین بایستی پیش از پایان سال جاری میلادی نسبت به تکمیل فرم مشخصات تولید کنندگان جهت ثبت در گمرک چین اقدام نمایند. لذا با عنایت به اهمیت موضوع و در راستای جلوگیری از بروز هرگونه خدشه و توقفی در امر صادرات محصولات غذایی کشورمان به چین، مقتضی است تا رأسا با مراجعه به وب سایت ذیل نسبت به ثبت کامل مشخصات خود اقدام و سپس کدی را که گمرک چین به سازمان های متولی ارسال نموده را اخذ نمایند که دریافت این کد به منزله ثبت آن شرکت در گمرک چین می باشد. شایان ذکر است شرکت هایی که نسبت به تکمیل فرم ثبت نام مبادرت می نمایند همزمان می بایستی مراتب را به دستگاه دولتی گواهی دهنده ذیربط (گواهی بهداشت نبانی سازمان حفظ نباتات، گواهی بهداشت دامی سازمان دامپزشکی کشور و گواهی پروانه بهداشتی سازمان غذا و دارو) نیز جهت اقدام بعدی و تکمیل فرآیند ثبت نام توسط دستگاههای مذکور اعلام نمایند.

https://cifer.singlewindow.cn