اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

اعلام خرید شرکت های خارجی در حوزه جنوب شرق آسیا برای خرید مس و آلومینیوم

طی اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران تعدادی از شرکت ها خارجی در حوزه جنوب شرق آسیا برای خرید مس و آلومینیوم اعلام آمادگی نموده اند خواهشمند است امکان و حجم صادرات این محصولات را همراه با مشخصات شرکت به آدرس ایمیل info@seccima.ir تا مورخ 30 آذر اعلام نمائید