اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 مرداد 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • بررسی مشکلات ایجاد شده در رابطه با صادرات فلقل دلمه ای به فدراسیون روسیه

بررسی مشکلات ایجاد شده در رابطه با صادرات فلقل دلمه ای به فدراسیون روسیه

بررسی مشکلات ایجاد شده در رابطه با صادرات فلقل دلمه ای به فدراسیون روسیه
اطلاعات بیشتر