اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

3 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • چگونگی اجرایی شدن ماده 29 قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری

چگونگی اجرایی شدن ماده 29 قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری

چگونگی اجرایی شدن ماده 29 قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری
اطلاعات بیشتر