اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • تمدید ثبت نام بیست و سومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی و معدتی تا 10 دی 1400

تمدید ثبت نام بیست و سومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی و معدتی تا 10 دی 1400

طی اطلاع سازمان محیط زیست
تمدید ثبت نام بیست و سومین همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی و معدتی تا 10 دی 1400