اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور

اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور
◽️این نمایشگاه فرصتی است با تاكيد بر دیدگاه های رهبر فرزانه انقلاب بر اجراي مديريت جهادي بعنوان اصلي ترين راهبرد اقتصاد مقاومتي بر مبناي استدلال عقلي و نگاه ژرف به گذشته انقلاب و حوادث پيرامون آن و نقشه راه آینده در مقابله با تهدیدات مختلف در عبور سرافرازانه از تمامی آزمون های سخت و جلوه گر الگوهاي موفق تا بتوان ظرفيت هاي فردي و جمعي و كسب منزلت جهاني در افكار عمومي را در آن با به دست آوردن توانمندی های یک مديريت كارآمد به عموم علاقمندان عرضه داشته و بصورت عینی مقایسه نمود.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید
https://iranajc.com/fa