اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • تولی گری سازمان استاندارد ایران در تعیین عیار و انگ گذاری مصنوعات فلزی

تولی گری سازمان استاندارد ایران در تعیین عیار و انگ گذاری مصنوعات فلزی

تولی گری سازمان استاندارد ایران در تعیین عیار و انگ گذاری مصنوعات فلزی
سازمان ملی استاندارد ایران ، تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبها
اطلاعات بیشتر