اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 آذر 1401

صادرات محصولات گیاهی منوط به درج نام تولید کننده

بنا به اطلاع واصله از سازمان توسعه تجارت ایران به استحضار میرساند صادرات محصولات گیاهی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا منوط به درج نام تولیدکننده و محل توليد محموله های گیاهی به کشورهای مذکور در گواهی های بهداشت گیاهی بوده و فدرال نظارت بر دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه ، از واردات فاقد اطلاعات فوق الذكر ، ممانعت بعمل می آورد