اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 آذر 1401

سلسه نشست های استارتاپی

سلسه نشست های استارتاپی
طی اطلاع اتاق ایران مرکز نوآوری بازرگانی بین المللی دانشگاه علمی کاربردی اتاق ایران در نظر دارد با هدف رصد چالش های فعالان اقتصادی و یافتن راهکارهای نوآورانه ، سلسه نشست های استارتاپی را برگزار نماید
این مرکز این آمادگی را دارد با همراهی دانشگاه علمی کاربردی کشور ایده های نو آورانه فعالین اقتصادی را دریافت نماید ، علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به سایت مرکز علمی و کاربردی اتاق ایران مراجعه نمایند
https://www.uastcc.ir/fa/indexnew.aspx