اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • تمدید پروانه فعالیت کلیه شرکت های حمل و نقل و بین المللی فعال نا مورخ 30 دی 1400

تمدید پروانه فعالیت کلیه شرکت های حمل و نقل و بین المللی فعال نا مورخ 30 دی 1400

تمدید پروانه فعالیت کلیه شرکت های حمل و نقل و بین المللی فعال نا مورخ 30 دی 1400