اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

photo_2022-02-08_12-02-39

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد : مشکلات حوزه ترخیص ماشین آلات از گمرک موضوع ماده 39

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی و مشکلات حوزه ترخیص ماشین آلات از گمرک موضوع ماده ۳۹ قانون احکام دائمی کشور در محل این اتاق برگزار گردید
دربانیان عضو هیات رئیسه اتاق در این نشست گفت : خط تولید کارخانجات نیازمند نوسازی ماشین آلات است ، بسیاری از هزینه های مازاد تولید وجود ماشین آلات مستعمل می باشد
وی تصریح کرد : ضرورت دارد ادارات گمرک و مالیات بورکراسی مناسب را تدوین نمایند
مرتضی حاجیان نژاد نماینده گمرک در این نشست گفت : از زمان ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بسیاری از کالاها مشمول مالیات شده اند
وی گفت : موضوع ماده ۳۹ در گمرکات کل کشور ابلاغ شده است این امکان از سوی گمرک سمنان وجود دارد تا ماشین آلات ترخیص و به خط تولید رسانده شوند
همتیان دبیر اتاق سمنان در این نشست گفت : بسیاری از مسائل با تعامل فی بین دولت و بخش خصوصی بصورت بخشی حل خواهد نباید منتظر بمانیم تا مرکز مشکلات را حل نماید
در ادامه این نشست مباحث نوع ترخیص ماشین آلات ، حقوق ورودی و مبانی مالیاتی مورد بحث و تبادل طرفین قرار گرفت