اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • لزوم تکمیل اطلاعات واحدهای تولیدی،صنعتی و معدنی در سامانه جامع محیط زیست

لزوم تکمیل اطلاعات واحدهای تولیدی،صنعتی و معدنی در سامانه جامع محیط زیست

لزوم تکمیل اطلاعات واحدهای تولیدی،صنعتی و معدنی در سامانه جامع محیط زیست
◽️موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
اطلاعات بیشتر