اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آبان 1401

اعلام مطالبات معوق واحدهای تولیدی از دستگاه های تولیدی

اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان
با سلام و دعای خیر
طی اطلاع استانداری سمنان به استحضار
چنانچه واحدهای تولیدی مطالبات معوق از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی دارند  ” مراتب را طی فرمت ذیل تا مورخ 27 بهمن به پست الکترونیکی info@seccima.ir اعلام نماید
لیست مطالبات معوق واحدهای تولیدی استان