اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • برگزاری اولین نمایشگاه مجازی با نمایه بین المللی توانمندی های صنایع کوچک آذربایجان غربی

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی با نمایه بین المللی توانمندی های صنایع کوچک آذربایجان غربی

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی با نمایه بین المللی توانمندی های صنایع کوچک آذربایجان غربی
در تار نمای
https://www.e-shahr.ir