اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

2 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • ” فرصتها و راهکارهای توسعه صادرات ج. ا. ایران به استان های جنوبی عراق (بصره – ذی قار و میسان )

” فرصتها و راهکارهای توسعه صادرات ج. ا. ایران به استان های جنوبی عراق (بصره – ذی قار و میسان )

فراخوان همایش (طی اطلاع سازمان توسعه تجارت ایران )
” فرصتها و راهکارهای توسعه صادرات ج. ا. ایران به استان های جنوبی عراق (بصره – ذی قار و میسان )
◽️جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02122667805-و همراه 09122076910 تماس حاصل نمائید