اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده