اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده
اطلاعات بیشتر