اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

ممنوعیت واردات اسپند سیاه به استرالیا

ممنوعیت واردات اسپند سیاه به استرالیا
طی اطلاع وزارت امور خارجه ” وزارت کشور استرالیا” واردات گیاه دارویی اسپند را ممنوع اعلام کرده است
◽️موارد جهت اطلاع فعالین محترم اقتصادی