اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

7 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • نظارت بر واحدهای صنفی مبنی بر رعایت نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با ضرایب سود مصوب

نظارت بر واحدهای صنفی مبنی بر رعایت نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با ضرایب سود مصوب

نظارت بر واحدهای صنفی مبنی بر رعایت نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با ضرایب سود مصوب
اطلاعات بیشتر