اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 آذر 1401

تعامل مستمر فعالین اقتصادی با سازمان امور اقتصاد و دارایی

طی اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی
ارسال اطلاعات مبنی بر برقراری تعامل مستمر با فغالان اقتصادی و تلاش برای حل مشکلات آنان
اطلاعات بیشتر