اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

30 آبان 1401

همایش فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان- 28 و 29 اردیبهشت 1401

همایش فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان
28 و 29 اردیبهشت 1401
▫️اهداف و رویکردها
– معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان منطبق با ظرفییت ها و پتانسیل ها و جذب سرمایه گذار
– تحقق توسعه متوازن و پایدار در استان کرمان
– توجه به اقتصاد سبز در تعریف فرصت های نوین سرمایه گذاری
– تقویت سهم اقتصاد دانش بنیان و فناوری از GDP استان
– نگاه ویژه به تامین انريی از محل منابع تجدید پذیر
– توجه به تولید محصولات/ خدمات صادرات محور
-توجه به ظرفیت های موجود و مستتر در کسب و کارهای مجازی و اقتصاد دیجیتال
اطلاعات بیشتر از طریق دبیرخانه همایش به آدرس www.kermanidex.com و یا شماره واتس اپ 09934142022