اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آبان 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • الزام ثبت صادرکنندگان محصولات دامی به ازبکستان از سوی کمیته دولتی دامپزشکی این کشور و تکمیل پرسشنامه مرتبط جهت حضور در بازار این کشور 

الزام ثبت صادرکنندگان محصولات دامی به ازبکستان از سوی کمیته دولتی دامپزشکی این کشور و تکمیل پرسشنامه مرتبط جهت حضور در بازار این کشور 

الزام ثبت صادرکنندگان محصولات دامی به ازبکستان از سوی کمیته دولتی دامپزشکی این کشور و تکمیل پرسشنامه مرتبط جهت حضور در بازار این کشور
اطلاعات بیشتر