اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان جهت اخذ شناسه کالا و ثبت فاکتور الکترونیکی در سامانه جامه تجارت

الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان جهت اخذ شناسه کالا و ثبت فاکتور الکترونیکی در سامانه جامه تجارت

الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان جهت اخذ شناسه کالا و ثبت فاکتور الکترونیکی در سامانه جامه تجارت
اطلاعات بیشتر