اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

30 آبان 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • اخذ درخواست بخش خصوصی فعال در حوزه شیرینی جات سنتی در هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان شیرینی جات سنتی ایران

اخذ درخواست بخش خصوصی فعال در حوزه شیرینی جات سنتی در هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان شیرینی جات سنتی ایران

اخذ درخواست بخش خصوصی فعال در حوزه شیرینی جات سنتی در هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان شیرینی جات سنتی ایران
اطلاعات بیشتر