اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ،آب ، برق و خدمات فنی و مهندسی ایران در آذربایجان باکو 18 الی 20 خرداد 1401

نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ،آب ، برق و خدمات فنی و مهندسی ایران در آذربایجان باکو 18 الی 20 خرداد 1401

نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ،آب ، برق و خدمات فنی و مهندسی ایران در آذربایجان باکو 18 الی 20 خرداد 1401
اطلاعات بیشتر