اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

19 اردیبهشت 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • ضرورت مراجعه سرمایه گذاران در کشور تاجیکستان به کمیته دولتی سرمایه گذاری
تاجیکستان

ضرورت مراجعه سرمایه گذاران در کشور تاجیکستان به کمیته دولتی سرمایه گذاری

ضرورت مراجعه سرمایه گذاران در کشور تاجیکستان به کمیته دولتی سرمایه گذاری
اطلاعات بیشتر