اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آذر 1401

بازاریابی

برگزاری دوره آموزشی آنلاین بازاریابی و تجارت بین الملل هوشمند

برگزاری دوره آموزشی آنلاین بازاریابی و تجارت  بین الملل هوشمند
برگزارکننده اتاق شیراز
شروع دوره از 20 اردیبهشت 1401 یک شنبه ها و سه شنبه ها – 5 جلسه
کسب اطلاعات بیشتر و انجام ثبت نام از طریق لینک ecodip.page  و پیام واتساپ بشماره 09164954731