اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

پوستر رویداد خصوصی سازی

نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران

نخستین رویداد بین¬المللی خصوصی¬سازی در اقتصاد ایران
معرفی رویداد:
نخستین رویداد بین¬المللی خصوصی¬سازی در اقتصاد ایران در تاریخ شنبه 31 اردیبهشت به مدت 4 روز در سالن اجلاس سران با مشارکت سازمان خصوصی¬سازی، وزارت اقتصاد، اتاق ایران، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان¬ها و نهادها برگزار می¬گردد. هدف اصلی برپایی این رویداد، بررسی دو دهه خصوصی¬سازی در کشور است که در این رویداد، سران قوا و مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی، صاحب¬نظران داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. از برنامه¬های اصلی این همایش، برگزاری 15 نشست تخصصی در موضوعات مرتبط با واگذاری می¬باشد. همچنین در رویداد مزبور علاوه بر معرفی فرصت¬های مشارکت و سرمایه¬گذاری در بنگاه¬های مشمول واگذاری، به ارزیابی واگذاری 700 شرکت در نمایشگاه جانبی پرداخته می¬شود.
اطلاعات بیشتر
https://my.uupload.ir/dl/v94m9XBM