اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری و مالی
محجور

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری و مالی

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در  موسسات اعتباری و مالی
اطلاعات بیشتر