اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

5 تیر 1401

کارت پایان خدمت

ممنوعیت استخدام مشمولان بدون کارت پایان خدمت

ممنوعیت استخدام مشمولان بدون کارت پایان خدمت
اطلاعات بیشتر

پایان خدمت 1