اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آبان 1401

DownloadHandler.ashx_001

ممنوعیت تبلیغات کالا در شبکه های فارسی زبان ماهواره ای

با توجه به تاکید قوانین و مقررات بالادستی از جمله مصوبه شماره 550 شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات داخلی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده ممنوعیت هر گونه همکاری و تبلیغات در این شبکه ها با صدور بخشنامه به اطلاع تمامی اعضاء ، انجمن ها ، اتحادیه ها ، اصناف تولیدی و صاحبان کالا رسانیده و اطلاع رسانی صورت پذیرد