اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • فراخوان معرفی داوطلبین شرکت در طرح ارائه کالا به وسیله کالابرگ الکترونیک

فراخوان معرفی داوطلبین شرکت در طرح ارائه کالا به وسیله کالابرگ الکترونیک

 

فراخوان معرفی داوطلبین شرکت در طرح ارائه کالا به وسیله کالابرگ الکترونیک