اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • طی اطلاع سازمان صمت استان سمنان معرفی شرکت آرمین افق در خصوص ارائه خدمات به کشور روسیه

طی اطلاع سازمان صمت استان سمنان معرفی شرکت آرمین افق در خصوص ارائه خدمات به کشور روسیه

طی اطلاع سازمان صمت استان سمنان معرفی شرکت آرمین افق در خصوص ارائه خدمات به کشور روسیه
اطلاعات بیشتر