اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

1 خرداد 1402

تجارت اوراسیا

کیوان قدس مدیر روابط بین الملل اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد: ضرورت آشنایی تجار به قوانین تجارت با کشورهای اوراسیا

کیوان قدس معاون امور بین الملل اتاق سمنان در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت : اتحادیه اوراسیا اتحادیه بسیار بزرگی است تراکم جمعیت و مصرف کننده نسبتا بالا می باشد ، پس ضرورت دارد مواردی همانند آشنایی مکاتبات تجاری با زبان روسی در برنامه تجار قرار بگیرد
وی گفت : گواهی مبدا که از سوی ایران برای کشورهای اوراسیا صادر میشود داری فرمت بین المللی است اما کشور روسیه کلیه کالاهای که از ایران وارد می نماید با فرمت خاص پذیرش میکند و در صورت قبول واردات هزینه سر بار از تجار گرفته میشود لذا ضرورت دارد در هنگام واردات به روسیه از فرمت تعرفه خاص آن کشور استفاده بشود
مدیر بین الملل اتاق سمنان تصریح کرد : اگر تعرفه کالا برای کشور ما صفر شود قطعا برای پنج کشور عضو دیگر هم صفر خواهد شد لذا رقابت پذیری بین تولیدکنندگان بسیار بالا خواهد بود