اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

حداد اوراسیا

مهدی حداد عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان : فرصت ورود به بازار اوراسیا را از دست ندهیم

مهدی حداد عضو هیات نمایندگان در چهل و نهمین نشست هیات نمایندگان گفت :طی مذاکرات صورت پذیرفته در روزهای آینده تعرفه برخی کالاها فی مابین کشورهای عضو اوراسیا صفر خواهد شد لذا ضرورت دارد صادرکنندگان بازبینی مجدد در فهرست کالاهای خود داشته باشند
وی ادامه داد : از زمان برقراری این موافقت نامه تولیدکنندگان دقت داشته باشند که کالای آنها با چه مخاطرات و چه فرصت های روبرو خواهد بود
حداد تصریح کرد : بعضی از کالاها مشمول تعرفه ترجیحی هستند اما در بعضی از گمرکات کشورها همانند روسیه و قزاقستان لحاظ نمیشود لذا موارد باید در کنوانسیون مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد
وی ادامه داد : در حال حاضر روس ها و قزاق ها تمایل بسیار زیاد به خرید کالای ایرانی دارند ، تجار و تولید کنندگان باید آمادگی لازم را داشته باشند و بتوانند از این فرصت کمال استفاده را ببرند