اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

ترکمان اوراسیا

سعید ترکمان عضو هیات نمایندگان اتاق  بازرگانی سمنان مطرح کرد : سمینار آشنایی با بازار اوراسیا بزودی در اتاق بازرگانی سمنان برگزار میشود

سعید ترکمان عضو هیات نمایندگان  و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان در چهل و نهمین نشست هیات نماندگان اتاق سمنان گفت : موضوع تعرفه کالایی با اوراسیا موضوعی سابقه دار در سازمان توسعه تجارت ایران می باشد برای تک تک تعرفه ها کار کارشناسی صورت پذیرفته است
وی گفت : در کوتاه مدت شاید بعضی از صنایع دچار مشکلاتی شوند ولی در بلند مدت صنایع مزایای خوبی را شاهد خواهند بود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان خاطر نشان کرد : اطلاعات بسیار مفیدی از سوی اتحادیه در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و ترتیبی اتخاذ خواهد گردید تا سمینار آموزشی با این عنوان در محل اتاق سمنان برگزار بشود
وی گفت : تعرفه ها با توجه به نیازها تدوین خواهد شد ،