اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

19 مرداد 1401

نشست بررسی تحولات تجاری ایران و رومانی 26 مرداد

نشست بررسی آخرین تحولات روابط اقتصادی ایران و رومانی چهارشنبه 26 مرداد ساعت 10 صبح طبقه ششم اتاق ایران – اطلاعات بیشتر
DownloadHandler.ashx